Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
12-10-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów Rb-27ZZ zarządy j.s.t. dysponenci główni przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny

Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

Kalendarium