Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-09-2019 Złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy wnioski sołtysowie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) dokument