Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-09-2023 Złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy fundusz sołecki sołtysi wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokument