Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-08-2019 Przekazanie średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) obliczanej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Informacja Publiczna na BIP Minister właściwy do spraw finansów publicznych do publicznej wiadomości