Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-09-2020
COVID-19
(COVID-19) Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za I półrocze wykonanie budzetu jst za I półrocze zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument