Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-08-2021 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za I półrocze wykonanie budzetu jst za I półrocze zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument