Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-07-2019 Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna

Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. (w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych)

Kalendarium