Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-07-2020 Przekazanie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki informacje wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) sołtysowie dokument