Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-07-2020 Przekazanie sprawozdań kwartalnych z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny