Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
30-07-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego Rb-NDS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny