Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-07-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny