Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-07-2019 Sporządzanie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t. Rb-Z, Rb-N zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe forma elektroniczna