Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
22-07-2021 Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych j.s.t. Rb-Z, Rb-N zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny