Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych na wystąpienia uprawnionych podmiotów, na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych powinien zawierać:

1) pełną nazwę Wnioskodawcy;

2) wskazanie statusu prawnego Wnioskodawcy — uprawnionymi do uzyskania wyjaśnień na podstawie art. 13 pkt 11 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych są:

– jednostka samorządu terytorialnego,
– związek międzygminny,
– stowarzyszenie gmin lub stowarzyszenie gmin i powiatów,
– związek powiatów,
– stowarzyszenie powiatów,
– samorządowa jednostka organizacyjna, w tym samorządowa osoba prawna,
– inny podmiot, w zakresie wykorzystywania przez niego dotacji przyznawanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) adres Wnioskodawcy;
4) wskazanie przepisów o finansach publicznych będących przedmiotem wniosku o wyjaśnienie — należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (bez przytaczania treści przepisów);
5) przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz pytania;
6) własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
7) datę i miejsce sporządzenia wniosku;
8) imię i nazwisko oraz pieczęć i podpis Wnioskodawcy.

Sporządzając wniosek można skorzystać z formularza (plik docx).

docxWniosek u udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej stosowania przepisów o finansach publicznych23.94 KB

Wniosek w formie papierowej można do Izby przesłać pocztą na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław

Wniosek podpisany elektronicznie można do Izby przesłać:

1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby (ePUAP) lub
2) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyjaśnienia udzielane przez Izbę nie są wiążące dla Wnioskodawcy.