1. Przekazywanie sprawozdań budżetowych

Sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST przekazywane są przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie dokumentu elektronicznego w Systemie BeSTi@. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. poz. 1579).

 

2. Przekazywanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

  a) sprawozdania łączne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie operacji finansowych — Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ — przekazywane są przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie dokumentu elektronicznego w Systemie BeSTi@. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. poz. 1579);

  b) sprawozdania zbiorcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie operacji finansowych — Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ, będących organem założycielskim bądź nadzorującym — przekazywane są za okres począwszy od 1 kwartału 2021 r. przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie dokumentu elektronicznego w Systemie BeSTi@. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. poz. 1579).

 

3. Przekazywanie sprawozdania podatkowego

Sprawozdanie podatkowe SP-1 przekazywane jest przez organy podatkowe samorządu terytorialnego tylko w formie dokumentu elektronicznego w Systemie BeSTi@. Sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. poz. 1579).

 

4. Przekazywanie sprawozdań finansowych

  a) sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego (składające się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilansu łącznego jednostek, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej) przekazuje się w wersji elektronicznej, po podpisaniu przez właściwe osoby, w Systemie BeSTi@.

  b) bilans skonsolidowany przekazuje się w wersji elektronicznej, po podpisaniu przez właściwe osoby, w Systemie BeSTi@.

 

5. Przekazywanie pozostałych sprawozdań i adresy kont e-mail:

 1) przez jednostki samorządu terytorialnego nadzorowane przez zespół Izby w siedzibie we Wrocławiu:

    a) o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych — tylko wersja elektroniczna w formacie Excel na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    b) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego — wersja papierowa na adres siedziby we Wrocławiu i wersja elektroniczna (format Excel) na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2) przez jednostki samorządu terytorialnego nadzorowane przez Zespoły Zamiejscowe Izby:

   a) wersje papierowe sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli — na adresy właściwych Zespołów Zamiejscowych

   b) wersje elektroniczne sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli — wyłącznie na adresy skrzynek e-mail Zespołów Zamiejscowych:

        – w Jeleniej Górze

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

        – w Legnicy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

        – w Wałbrzychu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

6. Nazwy przesyłek e-mail przekazywanych do Izby z jednostek w zakresie sprawozdawczości

W korespondencji elektronicznej należy podać w temacie wiadomości zwięzłe i precyzyjne dane określające nadawcę i zawartość:
- nazwę jednostki, np. Bolesławiec gmina (nie należy wpisywać: Gmina Bolesławiec, Urząd Gminy w Bolesławcu, ani też Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Bolesławcu itp.), wrocławski powiat (nie wpisywać: starostwo powiatowe, powiat wrocławski itp.),
- rodzaj sprawozdania,
- okres sprawozdawczy.

W przypadku nadsyłania korekt sprawozdań należy zaznaczyć w temacie dodatkowo numer korekty (np. Bolesławiec gmina, dług publiczny 4 kw. 2007, korekta nr 1). Można podać dodatkowo w treści wiadomości, czego dotyczy dana korekta.W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, stanowisko oraz telefon osoby, która odpowiada za przesłaną wiadomość. Ułatwia to kontakt w razie potrzeby uzyskania wyjaśnień.

 

W razie wątpliwości i problemów technicznych pojawiających się w związku ze sprawozdaniami można dzwonić pod numery (71) 797-76-18 lub 797-76-36.