w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 45/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Ścinawie z 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Pobierz plik:pdf0540711043.pdf