w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy, sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0520723012.pdf