w sprawie ustalenia budżetu Miasta i Gminy Milicz na 2007 rok w zakresie
obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych.

Pobierz plik:pdf0500713033.pdf