w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VII/28/07
z 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2007.

Pobierz plik:pdf0480711011.pdf