w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 lutego 2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0470722033.pdf