w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 37/2007 w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr VII/43/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0460705000.pdf