w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zalecenia uwzględnienia w budżetach Gminy Wołów na lata 2008, 2009 i 2010 finansowania przez Gminę Wołów zadania inwestycyjnego p.n „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Mojęcice”.

Pobierz plik:pdf0420722033.pdf