w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2006 rok.

Pobierz plik:pdf03807RIO.pdf