w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0350715033.pdf