w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/30/07 Rady Gminy w Przewornie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie stanowiska o współfinansowaniu przez gminę Przeworno przygotowania wniosku dla przedsięwzięcia pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jegłowa, Krzywina, Strużyna, Kaszówka, Przeworno” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności w zakresie aktualizacji dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego opracowania SIWZ na roboty budowlane i sporządzenie planu BIOZ.

Pobierz plik:pdf0340707032.pdf