w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/31/07 Rady Gminy w Przewornie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie stanowiska o współfinansowaniu przez gminę Przeworno przygotowania wniosku dla przedsięwzięcia pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jegłowa, Krzywina, Strużyna, Kaszówka, Przeworno” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności w zakresie aktualizacji Studium Wykonalności, sporządzenia wniosku do Funduszu Spójności, sporządzenia SIWZ na kontrakty usługowe.

Pobierz plik:pdf0330717032.pdf