w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/17/06 Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kobierzyce i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie jej zlewni” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Pobierz plik:pdf0320723052.pdf