w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/14/2006 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie współfinansowania przygotowania wniosku dla przedsięwzięcia pn. “Budowa oczyszczalni ścieków w Kondratowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kondratowice” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Pobierz plik:pdf0310717022.pdf