w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/21/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Miejską Oława przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” w ramach “Programu ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”.

Pobierz plik:pdf0270715011.pdf