w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/40/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji gminnej pn. „Budowa i montaż oznakowania przystanków i wiat w gminie Lewin Kłodzki”.

Pobierz plik:pdf0200708092.pdf