w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/39/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji gminnej pn. “Utworzenie punktów: informacji turystycznej, europejskiej, integracji społecznej i inkubatora przedsiębiorczości” oraz rozpoczęcia działalności w tych punktach”.

Pobierz plik:pdf0190708092.pdf