w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/33/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji gminnej pn. “Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe położonych przy ul. Chopina 16-24
w Lewinie Kłodzkim”.

Pobierz plik:pdf0170708092.pdf