w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” nr I/5/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z planu finansowego Związku dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Pobierz plik:pdf014071001Z.pdf