w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kłodzku Nr 18/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego dla Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania.

Pobierz plik:pdf0120708072.pdf