w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/28/2007 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny.

Pobierz plik:pdf0100722013.pdf