w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 95/2006 z 22 listopada 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr LIII/270/06 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1280605000.pdf