w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/9/2006 Rady Gminy Borów z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf1230617012.pdf