w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/11/2006 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz innych zwolnień przedmiotowych.

Pobierz plik:pdf1220617022.pdf