w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/9/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1200623052.pdf