w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/12/2006 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2007 roku.

Pobierz plik:pdf1170602062.pdf