w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr V/I/7/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 r.

Pobierz plik:pdf1140620042.pdf