w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXXV/199/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżet.

Pobierz plik:pdf1120604000.pdf