w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIII/336/06 Rady Miejskiej w Bierutowie z 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na 2007 r. wydatków związanych z zapłatą zobowiązań z tytułu opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Posadowice, Radzieszyn, Sątok i Kijowice w gminie Bierutów.

Pobierz plik:pdf1110614023.pdf