w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/328/06 Rady Miejskiej w Bierutowie z 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na 2007 r. wydatków związanych z zapłatą zobowiązań za roboty budowlano – montażowe związane z zadaniem Rozbudowa gimnazjum przy ul. Kolejowej 7 w Bierutowie.

Pobierz plik:pdf1100614023.pdf