w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/335/06 Rady Miejskiej w Bierutowie z 26 października 2006 r. “w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na 2007 r. wydatków związanych z zapłatą zobowiązań z tytułu realizacja robót budowlano – montażowych na zadaniu Remont konstrukcji drewnianej kopuły wieży zamkowej w Bierutowie”.

Pobierz plik:pdf1090614023.pdf