w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXVIII/370/2006 z 26 października 2006 roku w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzania zwolnień przedmiotowych z tego podatku.

Pobierz plik:pdf1070623012.pdf