w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Oława nr XLVIII/463/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1060615042.pdf