w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Siekierczyn Nr XLV/252/06 z 24 października 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1010610072.pdf