w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/281/06 Rady Miejskiej w Kowarach z 26 października 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf1000606021.pdf