w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr LVIII/698/2006 r. z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zamiaru udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku z przeznaczeniem na termomodernizację budynków.

Pobierz plik:pdf0960608000.pdf