w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXXI/304/06 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0940617022.pdf