w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 80/2006 z 6 września 2006 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr LXX/299/2006 Rady Gminy w Kondratowiczach z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kondratowice na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0900617022.pdf