w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Jedliny Zdrój do wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 sierpnia 2006 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0880621021.pdf